คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 9

เนื้อหา :

- วิวัฒนาการ

- ความหลากหลายทางชีวภาพ (อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต)

เรียนได้ทั้งหมด 25 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (231 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

2900 บาท