คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 6

เนื้อหา :

- ระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน)

- พฤติกรรมของสัตว์

- การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์

เรียนได้ทั้งหมด 25 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (185 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

2900 บาท