คอร์สเรียนชีววิทยาออนไลน์ Bio by Oat เล่ม 3

เนื้อหา :

- ระบบย่อยอาหาร

- การสลายอาหารระดับเซลล์

เรียนได้ทั้งหมด 16 ชั่วโมง

ระยะเวลาที่เรียนได้ 90 วัน (3 เดือน)

มีหนังสือเรียน (พิมพ์สีทั้งเล่ม) และแบบฝึกหัดข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแยกเรื่องให้ฟรี 1 เล่ม (135 หน้า)

 

ราคาสินค้า :

1800 บาท