หนังสือเฉลยละเอียด ข้อสอบวิชาสามัญ (เคมี) พ.ศ. 2558-2560

- รวบรวมข้อสอบจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึง พ.ศ. 2560

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบด้านหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวน 200 ข้อ

- จำนวน 192 หน้า

ราคาสินค้า :

290 บาท