คอร์สเรียนตะลุยโจทย์ชีววิทยา 7 เล่ม
- ข้อสอบ O-net พ.ศ. 2549-2560
- ข้อสอบ A-net พ.ศ. 2549-2552
- ข้อสอบ PAT-2 พ.ศ. 2551-2554
- ข้อสอบ PAT-2 พ.ศ. 2555-2560
- ข้อสอบวิชาสามัญ พ.ศ. 2555-2557
- ข้อสอบวิชาสามัญ พ.ศ. 2558-2560
- ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยม. ขอนแก่น พ.ศ. 2557-2560

ราคาสินค้า :

4500 บาท