หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบ O-NET, PAT-2, วิชาสามัญ (ชีววิทยา) พ.ศ. 2561-2562

- รวบรวมข้อสอบจริง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 จนถึงพ.ศ. 2562

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบเงาหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวนข้อ 256 ข้อ

- จำนวน 330 หน้า

ราคาสินค้า :

380 บาท