หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบ ม.ขอนแก่น (ชีววิทยา) พ.ศ. 2557-2560 (ล่าสุด)

- รวบรวมข้อสอบโควตาจริง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 จนถึงพ.ศ. 2560

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบเงาหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวนข้อ 350 ข้อ

- จำนวน 287 หน้า

ราคาสินค้า :

350 บาท