หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบ PAT2 (ชีววิทยา) พ.ศ. 2555-2560

- รวบรวมข้อสอบจริง PAT2 ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบเงาหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวนข้อ 325 ข้อ

- จำนวน 337 หน้า

ราคาสินค้า :

380 บาท