หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบ PAT2 (ชีววิทยา) พ.ศ. 2551-2559

- รวบรวมข้อสอบจริง PAT2 ตั้งแต่ปีแรกที่มีการจัดสอบ (พ.ศ. 2551) จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบเงาหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวนข้อ 285 ข้อ

- จำนวน 301 หน้า

ราคาสินค้า :

350 บาท