หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบ A - net (ชีววิทยา) พ.ศ. 2549 - 2552

- รวมรวบข้อสอบ A - net ซึ่งเป็นข้อสอบจริงที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนถึงรุ่น GAT-PAT และวิชาสามัญ

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบเงาหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวนข้อ 192 ข้อ

- จำนวน 200 หน้า

ราคาสินค้า :

280 บาท