หนังสือเฉลยละเอียดข้อสอบ O - net (ชีววิทยา) พ.ศ. 2549 - 2560

- รวบรวมข้อสอบจริง O - net ตั้งแต่ปีแรกที่มีการจัดสอบ (พ.ศ. 2549) จนถึงปัจจุบัน

- มีข้อสอบให้ฝึกทำก่อนทางด้านหน้า แล้วจึงมีเฉลยละเอียดอยู่ทางด้านหลัง

- เฉลยละเอียดอธิบายหมดทุกตัวเลือก ว่าผิดเพราะอะไร ที่ถูกคืออะไร และตัวเลือกที่ถูกแล้วจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับการอ่านทบทวน

- หนังสือปกสี เคลือบเงาหน้าหลัง เนื้อในพิมพ์ขาว - ดำ โดยกระดาษ 80 แกรม เข้าเล่มสันกาว

- จำนวนข้อ 244 ข้อ

- จำนวน 244 หน้า

ราคาสินค้า :

350 บาท