ตอนที่ 2

User Pic
โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561

ตับและถุงน้ำดี

- ตับ (Liver) ทำหน้าที่สร้างน้ำดี แล้วส่งไปเก็บที่ถุงน้ำดี (Gall bladder)
- ถุงน้ำดี (Gall bladder) แค่เก็บน้ำดี ไม่ได้สร้างน้ำดี
- น้ำดี (Bile) ช่วยทำให้ไขมันแตกตัว