ตอนที่ 1

User Pic
โพสต์เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561

วงจรชีวิตของเซลล์เม็ดเลือดแดง

          เซลล์เม็ดเลือดแดง (Red blood cell) หรืออีกชื่อเรียกว่า Erythrocyte (รากศัพท์ Erythro = สีแดง , Cyte = เซลล์) ถูกสร้างมาจากไขกระดูก (Bone marrow) แล้วถูกลำเลียงเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิต ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สในร่างกาย มีอายุเฉลี่ยประมาณ 120 วัน (4 เดือน) เมื่อหมดอายุแล้วจะถูกทำลายที่ตับและม้าม